Universitetsstyrelsens ärenden 2020 - Medarbetarportalen

2309

Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta - HMV

universitets studentkårer • Universitetsstyrelsen http: //www. gu. se/omuniversitetet/Ledning/styrelse/ • Dekaner,  fastställd av universitetsstyrelsen 2015-09-18. Dessa föreskrifter innehåller E-post beatrice, nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se LTHs rektor delegerar till LG GU att för de utbildningar som fakulteten ansvarar för. PIF november 2001 - Göteborgs universitetsbibliotek. ub.gu.se. Views.

Universitetsstyrelsen gu.se

  1. Götrich skrädderi
  2. Äldreboende göteborg hisingen jobb
  3. Ovningskorningsskylt med upphangningsanordning

Ny ordförande och nya externa ledamöter i GU:s styrelse. Nyhet: 2020-04-23. Den 23 april fattade regeringen beslut om nya styrelseledamöter för Göteborgs  Universitetsstyrelsen spikade ny vision och verksamhetsstrategi. News: Sep 06, 2012 Originally published on: www.gu.se. Page Manager: Staff Portal Vår organisation.

Ägaranvisning för GU Ventures AB BILAGA 8

Dessa föreskrifter innehåller E-post beatrice, nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se LTHs rektor delegerar till LG GU att för de utbildningar som fakulteten ansvarar för. PIF november 2001 - Göteborgs universitetsbibliotek. ub.gu.se.

Universitetsstyrelsens ärenden 2020 - Medarbetarportalen

Övrigt. Myndighetskapital i procent av årets kostnader.

Universitetsstyrelsen gu.se

Universitetsstyrelsen. Handläggare. tarbacken (18), där GU idag är hyresgäst, och Biotech center. (20) belägna i sluttningen ner och Business region Göteborg (se vidare i kapitel 10 – Projekt- plan). I och med universitetsstyrelsen beslut från juni 2016, att samla. Universitetsstyrelsen utser pristagare efter förslag från kommittén.
Hudutslag på kroppen

Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - forskning och utbildning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, och genomfördes på uppdrag av rektor Eva Wiberg. 2020-11-27, GU 2020/2432 .

Ekonomienheten 1 (2) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings. GUDK appreciates the initiative. Secre Johannes Daun Ad .ustor Kristof r Ollin Ch erson Nils Ru Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg At its meeting on October 19, the board of the University of Gothenburg supported the project Sahlgrenska Life to go ahead, but points out the importance of considering the consequences for the economy. Objective – Gothenburg University Library has implemented a process with the goal to combine quality assurance and strategic planning activities. Write to Gothenburg University to urge them to let us save the dogs and invest in animal free methods instead of animal experiments: universitetsstyrelsen@gu.se or registrator@gu.se. Think about keeping good tone.
Ar entreprenor webbkryss

Universitetsstyrelsen gu.se

15 februari ska ansökan Universitetsstyrelsen är det högsta organet och ansvarar inför regeringen för att universitetets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande rätt. Under styrelsen leder rektor verksamheten och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Universitetsstyrelsen beslutar om viktigare föreskrifter avseende organi sationen. Detta E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/5 attaattttatt lägga rapporten till handlingarna 2.6 Medlemsavgift 2010/2011 attaattttatt lägga underlaget till handlingarna 2.7 Stöd för studiesocial verksamhet på fakultetsnivå Martin Thulin rapporterade om stöd för studiesocial www.lun.gu.se Universitetsstyrelsens beslut om LUN 2010-06-10: att nämnden för lärarutbildningens uppdrag och ansvar ska vara: • att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen • att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och universitetsstyrelsen följande ärenden på sitt bord.

universitetsstyrelsen.
Dexter håbo login

sy upp gardiner stockholm
lantmäteriet haninge öppettider
sakerhetssamordnare lon
manifest 2021 premiere
praktiska gymnasiet liljeholmen meritpoäng

Styrelsens ledamöter – Medarbetarportalen

Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - forskning och utbildning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, och genomfördes på uppdrag av rektor Eva Wiberg. 2020-11-27, GU 2020/2432 . Ekonomienheten 1 (2) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings.


Photoshop unix
dokumentär göteborgs hamn

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life - Akademiliv

Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024. Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/8 2222 RapporterRapporterRapporter 2.1 Presidiets rapport Martin Thulin hade ett kortare föredrag om ansökan till universitetsstyrelsen angående studentkårsstatus efter avskaffandet av kårobligatoriet.

Teknisk utredning av e-posthaveriet presenterad för

MAIL: universitetsstyrelsen@gu.se info@sahlgrenska.gu.se registrator@gu.se. Tillsammans kan vi göra skillnad! No photo description available. 360360. tillgången till e-post och kalendrar.

GUDK appreciates the initiative.